Ścieżka roczna czy semestralna?

W projekcie założyliśmy organizację zajęć w ramach tzw. ścieżek rocznych i semestralnych. O co chodzi?

Ścieżka semestralna

to cykl zajęć prowadzony w obrębie jednego semestru roku szkolnego. Cykl składa się z 10 spotkań, każde spotkanie trwa 3 jednostki dydaktyczne (3x45min, 135min.). Spotkania odbywają się co dwa tygodnie.

Ścieżka roczna

to cykl zajęć prowadzony w obrębie jednego roku szkolnego. Cykl składa się z 20 spotkań, każde spotkanie trwa 3 jednostki dydaktyczne (3x45min, 135min.). Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Ścieżka roczna zawiera w sobie wszystkie zajęcia z Ścieżki semestralnej.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST