REKRUTACJA TRWA

Szanowni Państwo,

rekrutację do projektu odbywa się w sposób ciągły. Najbliższe zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2019 roku, w kolejnych etapach realizacji projektu będziemy otwierać grupy warsztatowe w lutym 2020, wrześniu 2020, lutym 2021, wrześniu 2021, lutym 2022.

Jeżeli wypełnią Państwo formularz rekrutacyjny do projektu obecnie i nie dostaną się Państwo do projektu w naborze wrzesień 2019, to mają Państwo pierwszeństwo w rekrutacji na kolejny nabór.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST