REKRUTACJA – opis

Już 28 maja 2019 o godzinie 12:00 rusza rekrutacja uczestników projektu, w związku z tym prezentujemy Państwu kilka informacji:

W ramach projektu przewidzieliśmy dwie ścieżki rekrutacji. Rekrutację indywidualną (zgłoszenia są dokonywane przez rodziców/opiekunów prawnych) i rekrutację grupową (to opiekun (np. nauczyciel) rekrutuje grupę 10 – 12 osobową i zgłasza to koordynatorowi ds. rekrutacji grup).

Rekrutacja indywidualna

Rodzic/opiekun prawny ucznia wchodzi na stronę internetową www.informatykabezgranic.pl w zakładkę rekrutacja, gdzie wypełnia formularz, w pierwszej części podaje dane osobowe swojego dziecka, swoje, drugiego rodzica. Następnie na pytanie „Czy uczeń należy do grupy zorganizowanej?” odpowiada nie. Wówczas pojawiają się pytania dotyczące preferowanego terminu uczestnictwa w zajęciach. Ostatnim krokiem jest akceptacja zgód i regulaminów. Następnie rodzic oczekuje na potwierdzenie z Biura Projektów oraz na dokumenty.

Rekrutacja grup zorganizowanych

Nauczyciel/opiekun/edukator (dalej zwany opiekunem) kontaktuje się z koordynatorem ds. rekrutacji grup zorganizowanych. W trakcie kontaktu (preferowany kontakt mailowy) opiekun otrzyma wzór listy grupy. Aby zgłosić udział grupy do projektu, opiekun powinien mieć zebraną grupę wielkości 10 – 12 osób. Podczas kontaktu opiekuna z koordynatorem nastąpi wstępne umówienie terminów spotkań dla grupy.

Drugim krokiem rekrutacji będzie wypełnienie formularzy rekrutacyjnych przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. W tym celu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony w zakładce REKRUTACJA, w części 4 należy podać Imię i Nazwisko opiekuna, (w tym miejscu nie będzie możliwości wyboru terminu uczestnictwa w zajęciach, gdyż termin będzie ustalony z opiekunem). Ostatnim krokiem jest akceptacja zgód i regulaminów. Następnie rodzic oczekuje na potwierdzenie z Biura Projektów oraz na dokumenty.

Opiekun otrzyma potwierdzenie z Biura Projektu z informacją, że wszystkie osoby zadeklarowane do grupy dokonały rejestracji.

Jaki czas zgłoszeń?

W przypadku zgłoszeń indywidualnych, czas jaki będzie brany pod uwagę przy rekrutacji, to data i godzina przesłania ankiety rekrutacyjnej.

W przypadku zgłoszeń grup zorganizowanych, czas jaki będzie brany pod uwagę przy rekrutacji, to data i godzina przesłania listy grupy przez opiekuna.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST