ORGANIZATORZY

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

jest szkołą wyższą publiczną, kształcącą 16705 studentów. Politechnika Łódzka jest 6 uczelnią techniczną w Polsce w rankingu szkół wyższych 2018 magazynu Perspektywy, jest w gronie 12 uczelni polskich, które znalazły się w międzynarodowym rankingu Times Higher Education World University Ranking. Szóstą najchętniej wybieraną uczelnią w kraju wg raportu MNiSW. Laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” 2015. Jest pierwszą uczelnią w kraju, która otrzymała po raz drugi certyfikat jakości kształcenia ECTS Label nadawany przez KE, posiada certyfikat Diploma Suplement Label. W 2016 otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji
pracowników naukowych”.

Politechnika Łódzka posiada doświadczenie w realizacji projektów POWER: w trakcie realizacji jest 35 projektów na kwotę ponad 34 mln, w POKL zrealizowano 33 projekty na kwotę 131.136.008,97 pln (rezultaty osiągnięto). W okresie 2013-16 uczestniczyła w międzynarodowych oraz krajowych projektach edukacyjno-naukowo (m.in. 23 projekty w 7 Programie Ramowym UE, 7 w Horyzont2020, 135 w NCBiR, 162 w NCN, 34 w MNiSW).

STOWARZYSZENIE CYFROWY DIALOG

to organizacja pozarządowa, skupiająca nauczycieli i edukatorów będących
liderami ogólnopolskiego programu edukacyjnego Mistrzowie Kodowania. Realizuje cele statutowe poprzez: organizację warsztatów dotyczących programowania oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji dla dzieci i dorosłych (nauczycieli/edukatorów/rodziców/seniorów) wraz z mentoringiem; wydawanie publikacji dotyczących programowania i TIK; działania doradcze w zakresie programowania i TIK; pozyskiwanie i kształcenie
kadry trenerów edukacyjnych; promocję działań związanych z programowaniem oraz TIK w edukacji. SMK prowadzi szkolenia webinary oraz szkolenia stacjonarne, wspiera krajowe, europejskie i ogólnoświatowe akcje dotyczące nauki programowania m.in.: Code Week, Hour of Code, Światowy Dzień Scratcha. Trenerzy moderują też grupy nauczycielskie działające w przestrzeni online. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z 1700 szkołami w Polsce podstawowymi, gimnazjalnymi (w okresie przejściowym reformy edukacji) oraz ponadpodstawowymi. Obecnie realizuje, wraz z Fundacją Orange, 9 projektów pt. „Zaprogramuj przyszłość” w ramach Działania 3.2 POPC dla 9 regionów w Polsce, na łączną kwotę ponad 9,5 mln pln.

STOWARZYSZENIE I LOVE MATH

to organizacja pozarządowa zajmująca się popularyzacją matematyki, informatyki, fizyki i infotechniki. Realizuje cele statutowe poprzez: organizację inicjatyw takich jak mini programy warsztatowe, warsztaty
z programowania, programowanie dla najmłodszych; organizację Wojewódzkiego Slalomu Matematycznego konkursu
dla dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych woj. Łódzkiego (4 edycje konkursu, w ostatniej brało udział 196 uczniów z 74 szkół); współpracę z siecią szkół programistycznych dla dzieci MindCloud, nauczających programowania z
wykorzystaniem Minecraft, z siedzibami na terenie całej Polski.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST