O WARSZTATACH

Ścieżka semestralna dla dzieci w wieku 7-9 lat – 10 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: zapoznanie z tajnikami programowania, ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, a także koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo- skutkowych; podstawy algorytmiki – zabawa z interaktywnymi blokami wyposażonymi w czujniki, tworzenie programów umożliwiających lepsze zrozumienie świata; projektowanie oraz tworzenie programowalnych klocków; praca w wizualnych programach graficznych przeznaczonych do modelowania 3D; projektowanie inteligentnych ubrań, poznanie podstaw aerodynamiki podczas projektowania i budowy prostych, bezpiecznych dronów i ich testowanie na otwartej przestrzeni

Ścieżka semestralna dla dzieci w wieku 10-12 lat – 10 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: budowę i programowanie robotów – konstruowane modele będą odzwierciedlać znane z życia urządzenia, pokazując ich działanie; pokazanie mechanizmów i procesów zachodzących w technice i robotyce; odkrywanie tajników rozwiązań technicznych dzięki którym robot „widzi, czuje i słyszy”; zrozumienie znaczenia interakcji człowiek-komputer; wykorzystanie środowiska wizualnego do zaprogramowania urządzenia; programowanie urządzeń np. omijanie, usuwanie przeszkód, precyzyjne poruszanie, sumo robotów, wykorzystywanie czujników do rozpoznawania barwy, odległości, budowa prostego radaru; poznanie rozwiązań technicznych wspierających rozwój aktywności fizycznej np. smart piłka, projektowanie inteligentnych ubrań

Ścieżka semestralna dla dzieci w wieku 13-14 lat – 10 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: podstawy konstrukcji urządzeń ogólnie dostępnych tj. pojazdy kołowe, gąsienicowe i kroczące; programowanie i analiza budowy podstawowych rodzajów robotów mobilnych co pozwoli na poznanie zasad i charakterystyki ruchu robotów kołowych i humanoidalnych, modeli kinematyki baz jezdnych oraz metod lokalizacji, budowy mapy otoczenia i planowanie ścieżek ruchu zaprogramowanych urządzeń; systemy wirtualnej rzeczywistości, metody przystosowania sceny 3D, zagadnienia zastosowania VR w celu poprawy efektywności nauki; symulowanie zjawisk niedostępnych na co dzień, wirtualna wizyta w odległych miejscach; wirtualne budowanie złożonych urządzeń fizycznych; zastosowanie koncepcji teleobecności umożliwiającej realizację i obecność przy doświadczeniach osób znajdujących się w odległych miejscach, projektowanie inteligentnych ubrań

Ścieżka semestralna dla dzieci w wieku 15-18 lat – 10 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: praktyczne warsztaty z podstaw programowania, omówienie niezbędnych i podstawowych konstrukcji na platformie ROBOTC, Arduino, C/C++ (zmienne, wczytywanie i wypisywanie, działania matematyczne, warunki, pętle, tablice, napisy, funkcje); omówienie najważniejszych algorytmów, metod programowania i struktury danych tj. złożoność czasowa, stos i kolejka, teoria liczb, wyszukiwanie binarne, programowanie dynamiczne, teoria gier i in.; budowanie i programowanie z wykorzystaniem zestawów konstrukcyjnych, zapoznanie z zasadami STEM, z mechanizmami i procesami zachodzącymi w technice i robotyce; funkcje analizy wideo ułatwiające interpretację materiału pochodzącego z rejestratorów cyfrowych; metody analizy automatycznie wyzwolonych powiadomień oraz metody znajdowania ważnych informacji zawartych w strumieniu wideo tj. cyfrowe rozpoznawanie twarzy czy obiektu, zaprojektują i zaprogramują  kolekcję inteligentnych ubrań wraz z pokazem

Ścieżka roczna dla młodzieży w wieku 13-14 lat – 20 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: rozszerzenie ścieżki sem. dla młodzieży w wieku 13-14 lat o elementy związane z programowaniem urządzeń interaktywnych i opracowywaniem algorytmów, w tym konstrukcje języka programowania zawierające pojęcie zmiennych, pobieranie i generowanie danych, implementacje obliczeń matematycznych, instrukcje warunkowe, pętle, tablice, funkcje; omówienie efektywności programów, pojęcie rekurencji, podstawy algorytmów (m.in. szyfrowania Cezara, sortowanie, liczby Fibonacciego, wieża Hanoi); elementy te będą nauczane także przy pomocy nowoczesnych urządzeń interakcji człowiek-komputer; w 2 sem. uczestnicy będą brali udział w projektach zespołowych polegających na stworzeniu koncepcji i fizycznego modelu urządzenia ułatwiającego codzienne życie, zaprojektują i zaprogramują  kolekcję inteligentnych ubrań wraz z pokazem (2sem: 20sp. x 3h).

Ścieżka roczna dla młodzieży w wieku 15-18 lat – 20 spotkań x 3 x 45min.

Program obejmie: rozszerzenie ścieżki sem. dla młodzieży w wieku 15-18 lat o elementy graficzne, tj. poznanie źródeł pochodzenia obrazów, ich rodzajów i typów (w tym obrazowanie 3D), projektowanie i programowanie inteligentnych ubrań, metody korekty jakości obrazów, wyznaczanie liczby obiektów na obrazie; wyznaczanie opisu (cech) obiektów na obrazie, rozpoznawanie kształtów obiektów; zastosowanie klasyfikatorów przy rozpoznawaniu obrazów; elementy uczenia maszynowego, w tym sztucznych sieci neuronowych; projektowanie i budowa elementów dedykowanych autonomicznym pojazdom oraz statkom powietrznym (drony); w 2 sem. uczestnicy w ramach projektu zespołowego zaprojektują, zaprogramują, przetestują oraz zaprezentują inteligentny system informatyczny (2sem: 20sp. x 3h).

Kurs wakacyjny dla dzieci w wieku 7-12 lat – 5 dni x 7 x 45 min

Program obejmie: zajęcia edukacyjne uwzględniające zagadnienia z robotyki, wirtualnej rzeczywistości, gry i zabawy sportowe z użyciem inteligentnych systemów pomiarowych oraz kontrolą lotów dronów; poznanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych m.in. multimedialnych klocków, rejestratorów obrazów, robotów; projekty zespołowe dotyczące rozwiązań zagadnień problemów życia codziennego i ich prezentacja z wykorzystaniem multimediów; projektowanie inteligentnych ubrań ,nauka wirtualnego projektowania ubrań, wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1.

Kurs wakacyjny dla dzieci w wieku 13-18 lat – 5 dni x 7 x 45 min

Program obejmie: zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami VR, projektowanie aplikacji z uwzględnieniem interakcji człowiek-komputer; elementy akwizycji danych i prezentacji w formie obrazu 3D; narzędzia i metody rozpoznawania gestów oraz mowy w systemach sterowania robotami oraz „rozmowy” z systemami komputerowymi; projektowanie systemów opartych o koncepcję Internetu Rzeczy (IoT); praca nad innowacyjnym rozwiązaniem, poprawiającym jakość życia i codziennego funkcjonowania; projektowanie i programowanie inteligentnych ubrań wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST