KONTAKT


KOORDYNATOR PROJEKTU (PŁ):


KRZYSZTOF GRUDZIEŃ (DR)
e-mail: k.grudzien@informatykabezgranic.pl


KOORDYNATOR REKRUTACJI (ILM):


WALDEMAR WYKA
e-mail: w.wyka@informatykabezgranic.pl
tel. 721 145 662


OPIEKUNOWIE GRUP:


GRUPY:
I-1, I-2, I-5, I-6, I-8,
II-1, II-7, II-8, II-9, II-10
III-2, III-3, III-4, III-7, III-10
IV-1, IV-2, IV-3, IV-5, IV-10

TARAS PAŃSKI e-mail: tpanski@iis.p.lodz.pl
SEBASTIAN BIEDROŃ e-mail: sbiedron@iis.p.lodz.pl

GRUPY:
I-3, I-4, I-10,
II-2, II-3, II-4,
III-5, III-6, III-9
IV-4, IV-6, IV-8

ANNA JĘDRYCZKO e-mail: annajedryczko@cyfrowydialog.pl

GRUPY:
I-7, I-9,
II-5, II-6,
III-1, III-8
IV-7, IV-9

WALDEMAR WYKA e-mail: w.wyka@informatykabezgranic.pl

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST