KONKURS

Regulamin Konkursu

§ 1 Organizator:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie I love math z siedzibą w Brzezinach (ul. Lasockich 34a, 95-060 Brzeziny).

§ 2 Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być uczestnicy projektu INFORMATYKA BEZ GRANIC.

§ 3 Warunki przystąpienia do konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne rozwiązywanie zadań udostępnianych na profilu Facebook https://www.facebook.com/informatykabezgranic i oddawanie ich w wyznaczonym terminie.

  1. Czas przesyłania odpowiedzi jest możliwy od momentu udostępnienia zadania do udostępnienia kolejnego zadania. Odpowiedzi przesyłane po udostępnieniu kolejnego zadania nie będą uwzględniane w konkursie.
  2. Zadania konkursowe będą udostępniane codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.
  3. Oddawanie prac konkursowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zdjęcie rozwiązania zadania należy wysłać na adres: konkurs@informatykabezgranic.pl w tytule maila wpisując imię i nazwisko dziecka oraz numer zadania.
  4. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych związanych z niniejszym konkursem. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.
  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

§ 4 Kryteria oceny prac

Uczestnicy otrzymują punkty za poprawnie rozwiązane zadanie.

§ 5 Czas trwania konkursu

Konkurs trwać będzie od 25.05.2020r. do 19.06.2020r. (czas odesłania zadania z dn. 19.06.2020 mija 22.06.2020 o godzinie 17:00)

Wyniki ogłoszone będą 23.06.2020r. do godziny 20:00

§ 6  Nagrody

Organizator przewiduje upominki dla najaktywniejszych uczestników.

§ 7 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST