JAK DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?

Dokumenty rodzica LINK dostarczamy wyłącznie w formie papierowej
do Stowarzyszenia I love math na adres:

Stowarzyszenie I love math
95-060 Brzeziny, ul. Lasockich 34a
#InformatykaBezGranic


PROSZĘ NIE DOSTARCZAĆ DOKUMENTÓW NA POLITECHNIKĘ ŁÓDZKĄ, w tym semestrze za dokumenty odpowiedzialne jest Stowarzyszenie!

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST