HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

W załączniku udostępniamy Państwu harmonogramy spotkań w ramach projektu Informatyka Bez Granic.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w budynku
Wydziału Eletroniki, Elektrotechniki Informatyki i Automatyki (budynek A10)
Politechniki Łódzkiej
ul. Stefanowskiego 18/22 w Łodzi
w salach 107, 108, 109, 110

Przed zajęciami, na salach będą umieszczone informacje, która grupa ma zajęcia w danej sali.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST