DOKUMENTY

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Regulamin dla uczestników projektu rozpoczynający udział od lutego 2020:

Regulamin dla uczestników projektu rozpoczynający udział od września 2019

Dokumenty rekrutacyjne (wypełniane przez Biuro Projektu, podpisywane przez rodzica/opiekuna prawnego)

Rodzice/opiekunowie prawni nie uzupełniają sami powyższych dokumentów. Dokumenty uzupełniane są przez pracownika Biura Projektu i wysyłane pocztą elektroniczną na adres kontaktowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

Dokumenty rekrutacyjne dla grup zorganizowanych (wypełniane przez opiekuna)

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST