REKRUTACJA WRZESIEŃ 2020

Już dziś zapraszamy Państwa do udziału w rekrutacji na zajęcia rozpoczynające się w październiku 2020 roku.

Podczas tej edycji projektu wszystkie kursy będą prowadzone w formie ONLINE z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.

W ramach rekrutacji WRZESIEŃ 2020 będziemy rekrutować następujące grupy:

 • grupa wiekowa 7-9 lat, zajęcia semestralne
 • grupa wiekowa 10-12 lat, zajęcia semestralne
 • grupa wiekowa 13-14 lat, zajęcia semestralne
 • grupa wiekowa 13-14 lat, zajęcia roczne
 • grupa wiekowa 15-18 lat, zajęcia semestralne
 • grupa wiekowa 15–18 lat, zajęcia roczne

Procedura rekrutacyjna:

 • uczestnika do projektu zgłaszają wyłącznie rodzice
 • zgłoszenie należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej http://informatykabezgranic.pl/rekrutacja/ , formularz będzie dostępny w środę 9 września 2020 roku o godzinie 12:00
 • w ciągu dwóch dni od zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o dostaniu się dziecka do projektu lub informacja, że dziecko zostało zapisane na liście rezerwowej, lista uczestników i lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie i będą aktualizowane codziennie z wyjątkiem weekendów
 • po otrzymaniu informacji (za pośrednictwem wiadomości e-mail) rodzic ma 7 dni roboczych na dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w formie papierowej, oryginalnie podpisanych (http://informatykabezgranic.pl/wp-content/uploads/2020/09/dokumenty-rodzica_v09_2020.pdf) do Stowarzyszenia I love math za pośrednictwem poczty lub kuriera, adres do wysyłki:
  Stowarzyszenie I love math
  95-060 Brzeziny, ul. Lasockich 34a
  z dopiskiem #InformatykaBezGranic
 • niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w projekcie
 • uczestnikiem projektu może być jedynie osoba, która w chwili przystąpienia do projektu (9 wrzesień 2020) nie ukończyła 18 roku życia
 • warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest dostarczenie podpisanych dokumentów w formie papierowej, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, podpisanie oświadczenia uczestnika projektu; dostarczenie dokumentów bez wszystkich wymaganych podpisów będzie traktowane jak niedostarczenie dokumentów
 • organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia grupy z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST