Rekrutacja do grup online prowadzonych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Ruszamy z rekrutacją na zajęcia w semestrze zimowy 2021/2022. Kursy, na które obecnie prowadzimy rekrutację, będą odbywać się formule zdalnej (online) na platformie MS Teams. Obecnie prowadzimy nabór do grup prowadzonych przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (po kliknięciu w kategorię wiekową można zapoznać się z opisem zajęć).

Bezpłatne zajęcia organizowane są w czterech kategoriach wiekowych: 7−9, 10−12, 13−14 i 15−18 lat. Zajęcia realizujemy popołudniami od poniedziałku do piątku. Podczas spotkań wykorzystywane są jedynie ogólnodostępne, darmowe aplikacje, strony internetowe i programy.

Grupy i terminy

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min. Kurs obejmuje 15 spotkań.
Przewidywany początek zajęć: koniec września.

Jak się zgłosić do udziału w zajęciach?

  • uczestnika/uczestniczkę do projektu zgłaszają wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni,
  • zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza,
  • w ciągu dwóch dni od zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o dostaniu się dziecka do projektu lub informacja, że dziecko zostało zapisane na liście rezerwowej,
  • po otrzymaniu informacji (za pośrednictwem wiadomości e-mail) w ciągu 7 dni należy dostarczyć dokumenty rekrutacyjne (które otrzymacie na waszą skrzynkę e-mail) w formie papierowej, oryginalnie podpisanych na adres podamy w e-mailu,
    (UWAGA! dostarczenie kompletu podpisanych dokumentów w formie papierowej jest warunkiem udziału w projekcie),
  • niedostarczenie dokumentów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału dziecka w projekcie,
  • uczestnikiem projektu może być jedynie osoba, która w chwili przystąpienia do projektu (1 września 2021) nie ukończyła 18 roku życia,
  • organizator zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia grupy z uwagi na zbyt małą liczbę chętnych,
  • w kursie dla danej grupy wiekowej można wziąć udział WYŁĄCZNIE jeden raz.

Regulamin rekrutacji Uczestników i Uczestniczek projektu.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki, którzy i które współpracują ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształtowania kompetencji informatycznych i wspierających rozwój zainteresowań. Nasi trenerzy i trenerki przeprowadzili setki godzin zajęć – zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online.

ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONKI
KONTRAST